banner damwand beschoeiing 2

Sportsingel Rotterdam

Ondergrondse Containers

Reconstructie woonwijk 2015

Hoofdstraat Bergambacht

Beschoeiing / Damwand

Een beschoeiing is een afscherming aan de waterkant voor het afkalven van grond en een damwand is een grond- en of waterkerende constructie. Beide worden vaak door Arma Infra gemaakt van hout. Een beschoeiing langs een watergang wordt door ons uitgevoerd met onze machines.

Damwanden plaatsen we vaak bij uitstroomvoorzieningen of duikers en bij bruggen.

Een beschoeiing is een afscherming aan de waterkant voor het afkalven van grond en een damwand is een grond- en of waterkerende constructie. Beide worden vaak door Arma Infra gemaakt van hout. Een beschoeiing langs een watergang wordt door ons uitgevoerd met onze machines.

Damwanden plaatsen we vaak bij uitstroomvoorzieningen of duikers en bij bruggen.