Sportsingel Rotterdam

Ondergrondse Containers

Reconstructie woonwijk 2015

Hoofdstraat Bergambacht

Grondwerk

Een goed begin is het halve werk.

Voor het graven van watergangen, bouwrijp maken van terreinen, aanleg van wegen is grondverzet nodig. Grondwerk vormt de basis van een goede infrastructuur. Arma Infra B.V. beschikt over jarenlange ervaring op dit gebied. 
Door onze ligging in het mooie Krimpenerwaard hebben wij veel kennis en ervaring met slappe bodemgesteldheid.
Door op een slimme wijze gebruik te maken van voorbelasting, lichte ophoog materialen, zettingsperiodes en materieel kunnen wij iedere bodemgesteldheid aan.
In samenwerking met onze vaste leveranciers kunnen wij ook uw leverantie voor zand en grond verzorgen.

Groot of klein project, wat er ook moet gebeuren

Wij gaan voor u de grond in!

 U kunt bij ons terecht voor grondwerkzaamheden als:

  • Uitgraven bouwputten, kelders, funderingen
  • Aanvullen bouwput en afwerken rondom bouwwerk
  • Aanvoer, afvoer en transport van zand, grond, grind etc.
  • Ontgraven sleuven t.b.v. riolering, kabels en leidingen, drainage
  • Opbreken verhardingslagen
  • Aanleg zandbanen
  • Grondverbetering t.b.v. wegenbouw, woningbouw, particuliere tuinen
  • Graven cunet