banner div 2018

Sportsingel Rotterdam

Ondergrondse Containers

Reconstructie woonwijk 2015

Hoofdstraat Bergambacht

Civiele techniek

Het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden, zelfstandig of in combinatie met mankracht en machine is één van onze activiteiten. De aanleg van wegen en het bouwrijp maken van woongebieden en industrieterreinen behoort tot onze kernactiviteiten. Door ruime ervaring, goed opgeleide medewerkers, het juiste materieel en apparatuur kan elk project worden gerealiseerd.

Vanaf het moment van aanvraag wordt u begeleid in het proces naar het eindresultaat. Een goede afwatering en aansluiting met de omgeving moeten op papier al kloppen, voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Hierbij worden ook de praktische uitvoering en het budget in overweging genomen.

Zelfstandige uitvoering

Voldoende man- en machinekracht staat klaar om uw wensen realiseren. Het personeel opereert zelfstandig en in teamverband en bezit de benodigde ervaring. De volgende werkzaamheden op het gebied van civiele techniek worden uitgevoerd: