pand ijsseldijkwest

Certificeringen Arma Infra

Om ons bedrijf scherp te houden op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Milieu, Bedrijfsvoering en
Persoonlijke Ontwikkeling van medewerkers heeft Arma Infra B.V. verschillende certificaten behaald.
Jaarlijks wordt door certificerende instanties gecontroleerd of er wordt voldaan aan de normen en
verplichtingen die de certificaten met zich mee brengen.

 

ISO 9001:2015

Met het ISO-certificaat is er een structuur in de organisatie aangebracht waarmee aan de
kwaliteitsnorm wordt voldaan voor de uitvoering van Civiel technische werkzaamheden en
werkzaamheden in de groenvoorziening.

Deze structuur houdt in dar er volgens vastgestelde afspraken wordt gewerkt. Vanaf offerte tot factuur
zijn er formulieren en procedures in de organisatie opgenomen. Deze formulieren en procedures
zijn opgenomen in een handboek.

Voordelen van dit systeem zijn onder andere dat:
- werknemers elkaars werk gemakkelijk over kunnen nemen;
- eenduidige vastlegging in de administratie waarmee onnodig dubbele communicatie wordt uitgesloten;
- nieuwe werknemers, na het doornemen van het handboek, bekend zijn met de bedrijfsstructuur en aan het
werk kunnen.

Wij streven ernaar om een hoge kwaliteit te leveren en in te spelen op de wensen van onze huidige en 
toekomstige opdrachtgevers. Hiervoor zien wij het werken volgens de normen van ISO 9001:2015 
als een nuttig hulpmiddel.

ISO 9001:2015 - certificaat

 

VCA** 2017/6.0

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.
VCA is een veelzijdig en compleet programma waarbij de veiligheid centraal staat voor de medewerkers en ook
alle omstanders, leveranciers, opdrachtgevers, enz. Arma Infra B.V. is zich ervan bewust dat veilig werken niet
door een VCA**-certificaat wordt gegarandeerd, maar dat er binnen een bedrijf met de juiste mentaliteit en in
een goede sfeer moet worden gewerkt om veilig werken mogelijk te maken.
Sinds 10 januari 2005 is ons bedrijf Arma Infra B.V. VCA* gecertificeerd. Op 26 april 2010 is het certificaat
VCA** 2017/6.0 aan Arma Infra B.V. verleend.

VCA** - certificaat


BRL SIKB 7000

BRL SIKB staat voor BeoordelingsRichtLijn Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Protocol 7000 heeft betrekking op de Uitvoering van (water-)bodemsaneringen

BRL7000 - certificaat


Contact
 

Arma Infra B.V.
IJsseldijk West 108
2935 AR  Ouderkerk aan den IJssel
Tel: 0180-684566
Email: info@armainfra.nl
BTW-nr: NL818506428B01